top of page
Glass of Milk

EN BRA PLAN ÄR ALDRIG BÄTTRE

ÄN SJÄLVA PLANERINGEN

Tjänsten Ägaranalys förbättras ständigt i nära samarbete med våra samarbetspartners och kunder. Allt för att du som rådgivare ska ha ett ständigt uppdaterat och sylvasst hjälpmedel i din vardag som företagsrådgivare. 

Scrolla vidare för att läsa mer om varför Ägaranalys är ett unikt rådgivningsstöd

Skatta
Lön och utdelning

Lön & utdelning

Simulera tillsammans med kunden olika vinstuttag och se direkt simuleringens konsekvens på exempelvis beskattning, gränsbelopp, företagets ekonomi och socialförsäkring. 

 

Skatta ger dig stöd i kundmötet att enkelt förklara relationen mellan lön, utdelning och företagets kostnader. Du kan påvisa direkta effekter på lönekrav, andra delägare eller anställdas löner och säkerställa att kundens inkomstplanering är i enlighet med hans eller hennes mål och förutsättningar. Förståelse för konsekvenser av vinstuttag är grunden till en smart och ekonomisk inkomstplanering.

K10

Skapa en plan för framtida vinster och simulera olika utfall av gränsbelopp utifrån antaganden som överensstämmer med kundens förutsättningar. 

 

Med hjälp av modulen K10 kan du tillsammans med kunden visualisera framtiden och se hur framtida utdelningsutrymmen påverkas av kundens beslut. Många företagare börjar alltför sent med att planera försäljning eller avveckling av sitt företag. Ägaranalys gör, en annars komplicerad räkneövning till en enkel simulering, lättbegriplig för din kund. När kunden förstår sambanden mellan framtida ägande, utdelningar, löneunderlag och gränsbelopp blir det lättare att planera exempelvis ett ägarskifte.

Gränsbelopp
Sparande

Spara

Här visar du kunden effekter av sparande med företagets eventuella överlikviditet. Du har möjlighet att koppla sparande till ett faktiskt behov, såsom exempelvis att ha tillräckligt med utdelningsbara medel för ett framtida gränsbelopp. 

 

Med hjälp av Spara kan du tillsammans med kunden såväl analysera nuvarande sparande som simulera effekter av olika former av sparande. Många företagare (såväl som privatpersoner) förbiser den långsiktiga effekten av inflation på ett överskott på bankkontot. Spara hjälper dig att enkelt åskådliggöra och förklara begrepp som real- respektive nominell avkastning. 

Spara

Pension

Har din kund en plan för sin pension? Eller lever kunden, som många företagare, i nuet och hoppas på att pensionen i slutändan löser sig på något sätt? Med modulen Pension kan du hjälpa kunden att diagnosticera nuvarande pensionssparande och utifrån kundens önskemål planera den smartaste och mest ekonomiska vägen fram till dennes pension. 

 

Alltför många företagare har idag ett för lågt sparande och riskerar därmed på sikt deras pension och privatekonomi. Modulen Pension gömmer ett avancerat underliggande räkneverk bakom ett enkelt gränssnitt som gör pensionsplanering begriplig. Ägaranalys hjälper dig att analysera och simulera kundens olika sparalternativ och visar dessutom hur skatter och avgifter påverkar olika sparformer.

Pensionsprognos
Försäkringsöversikt

Skydda

Utifrån kundens nuvarande vinstuttag samt sparande kan du i Skydda snabbt och tydligt visa kortsiktig som långsiktig påverkan på kundens privatekonomi vid sjukfrånvaro. Därefter kan du enkelt visa kunden effekten, och inte minst värdet av att skydda inkomst och sparande. 

 

Två av tre företagare har någon gång övervägt att ge upp sitt företagande på grund av ekonomisk otrygghet.* Hjälp dina kunder att undvika de tankegångarna genom att visa långsiktiga effekter av olika försäkringsalternativ. Förståelse för konsekvenser av längre sjukfrånvaro hjälper kunden att fatta rätt beslut idag kring tryggandet av kundens ekonomiplanering.

 

*) Källa: Movestic/Ipsos undersökning småföretagare, feb 2020

Skydda

Lära

Lära är ett ständigt närvarande hjälpmedel för dig inne i tjänsten. Lära ger dig snabbt enkla förklaringar på komplicerade facktermer och innebörder av olika regelverk. Vare sig förklaringen du söker rör skatter, sparande eller försäkring. 

 

Den generella synen på skatt, sparande och försäkring är att det varken är spännande eller lättbegripligt. Dessutom är fackspråket ofta komplicerat och rikligt försett med svårbegripliga benämningar. Med hjälp av Lära och den i varje modul tillhörande Ägarhjälpen, slipper du googla information eller slå i facklitteratur. Istället söker du snabbt och enkelt på det område du vill veta mer om och får en förklaring på begriplig svenska, direkt i tjänsten. 

Ycademy hatten
bottom of page