top of page

Vi vill stärka företagare genom att hjälpa
dem att bättre förstå sin ekonomi 

Vi, Per Hässler och Per Ledberg, kommer från en bakgrund inom IT, försäkring, skatt och finansiell planering. 2018 bestämde vi oss att tillsammans starta Your Company. Vår första applikation, Ägaranalys, är en molnbaserad tjänst för alla former av ekonomiska rådgivare till företagare.

Tjänsten ger dig som rådgivare ett dynamiskt och visuellt pedagogiskt verktyg som du tillsammans med dina kunder kan använda för att förstå och planera bland annat vinstuttag, sparande och försäkringsskydd i dina kunders företag.

/ Your Company

Styrelse

Per Hässler

Per Hässler
Grundare och VD

Ekonom med bakgrund inom kapitalförvaltning, försäkring och skatt.

Per Ledberg

Per Ledberg
Grundare och teknikansvarig utvecklare

Civilingenjör och fullstack-utvecklare med specialistområde back-end och databashantering.

Gun Blom Lundgren

Gun Blom Lundgren
Operativ styrelseledamot och delägare

Senast ansvarig för IBMs intraprenörssatsning inom Cloud & Cognitive team.

Bred erfarenhet av arbete med startup-företag.

Urban Kardvik

Urban Kardvik
Operativ styrelseordf och delägare

Tidigare partner och verksam i ledning och styrelse på Grant Thornton Sverige. Författare av boken Rätt Skatt med årliga utgåvor.

Mission

Att öka företagares förståelse för skatteregler, sparande och försäkringsskydd. 

Vision

Att alla företagare förstår skatteregler, sparande och försäkringsskydd. 

Om Ägaranalys

Regelverket kring skatt samt planeringen av sparande och försäkring upplevs av de flesta som komplicerade ämnen. Utbudet av tjänste- och produktleverantörer inom ovan nämnda områden är stort och informationsmängden som möter företagaren kan ofta vara överväldigande.

 

De flesta företagare har fullt upp med att sköta den egna verksamheten och allt som kommer med det. Konsekvensen är att företagare ofta, på grund av bristande planering och förståelse, betalar onödigt mycket skatt, sparar för lite till sin pension och har undermåligt försäkringsskydd när olyckan eller sjukdomen är framme.

 

Syftet med Your Companys tjänst Ägaranalys är att hjälpa rådgivare att öka kvaliteten i sin rådgivning och att göra företagarens vardag lättare, mer effektiv och tryggare rent ekonomiskt. Ägaranalys är verktyget som breddar din kompetens som rådgivare och som kvalitetssäkrar dina råd genom att tillhandahålla ett kraftfullt och anpassat räkneverk att använda i din vardagliga rådgivning till företagaren.

Kontakta oss

Kontakta oss

Vi hör av oss inom kort!

kontakt3_edited.jpg
bottom of page