top of page

VI VILL STÄRKA FÖRETAGARE GENOM ATT HJÄLPA DEM ATT BÄTTRE FÖRSTÅ SIN EKONOMI

Vi kommer från en bakgrund inom IT, försäkring, skatt och finansiell planering. 2018 bestämde vi oss att tillsammans starta Your Company med målet att hjälpa företagare att få ut det mesta av sitt företagande. Vår tjänst Ägaranalys är ett molnbaserad rådgivningsstöd för alla former av ekonomiska rådgivare till företagare.

Tjänsten ger dig som rådgivare ett dynamiskt och visuellt pedagogiskt verktyg som du tillsammans med dina kunder kan använda för att förstå och planera bland annat vinstuttag, sparande och försäkringsskydd i dina kunders företag.

Regelverket kring skatt samt planeringen av sparande och försäkring upplevs av de flesta som komplicerade ämnen. Utbudet av tjänste- och produktleverantörer inom ovan nämnda områden är stort och informationsmängden som möter företagaren kan ofta vara överväldigande.

 

De flesta företagare har fullt upp med att sköta den egna verksamheten och allt som kommer med det. Konsekvensen är att företagare ofta, på grund av bristande planering och förståelse, betalar onödigt mycket skatt, sparar för lite till sin pension och har undermåligt försäkringsskydd när olyckan eller sjukdomen är framme.

 

Syftet med Your Companys tjänst Ägaranalys är att hjälpa rådgivare att öka kvaliteten i sin rådgivning och att göra företagarens vardag lättare, mer effektiv och tryggare rent ekonomiskt. Ägaranalys är verktyget som breddar din kompetens som rådgivare och som kvalitetssäkrar dina råd genom att tillhandahålla ett kraftfullt och anpassat räkneverk att använda i din vardagliga rådgivning till företagaren.

/ Your Company

Kontakta oss

Kontakta oss

Vi hör av oss inom kort!

kontakt3_edited.jpg
bottom of page